Vi-skogen

vi-skogen-logo-500Träd ger liv. Låter det märkligt?
Men så är det. Träd som planteras på åkrar och fält tillför marken näring, ger skugga som skyddar mot uttorkning samt förhindrar erosion.

Vidare ger träden bränsle, mat och mediciner –  till såväl människor och djur. Därför ger träden möjlighet till försörjning för fattiga, och på sikt även möjlighet till utbildning för både unga och gamla.

Då förstår ni kanske hur vi menar med att ”träd ger liv”:

Sedan Vi-skogen startades 1983 har 100 miljoner träd planterats runt Victoriasjön.  I dag får 240 000 hushåll i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda hjälp att bekämpa fattigdom genom att lära sig mer om trädplantering och om agroforestry.
Allt startade med en reportageresa för 30 år sedan. Tidningen Vi:s medarbetare Sten Lundgren förskräcktes över den jorderosion han såg på en reportageresa i Kenya. När träden var nedhuggna, rann den odlingsbara marken ner i Victoriasjön.

Inget fanns kvar att odla på. Inget att elda med. Inget att leva av.
Väl hemkommen skrev han en rasande appell: ”Dränk inte de döda i blommor, plantera träd!”. I stället för att köpa blommor till begravningar borde man plantera träd för dem som fortfarande lever, menade han. Det var 1982 och via Tidningen Vi startades en insamling till ett rädplanteringsprojekt. Insamlingen fick ett fantastiskt gehör – nästan två miljoner kronor flöt in under första året!

I dag är Vi-skogen ett av landets mest framgångsrika utvecklingsprojekt.
Hjälp Vi-skogen att lindra fattigdomen i länderna kring Victoriasjön genom att plantera ett träd.

Läs mer på Vi-skogens hemsida »