Vi:s litteraturpris

Varje år sedan 1947 har Tidningen Vi delat ut ett stipendium till svenska skönlitterära författare.

I början låg tonvikten på redan etablerade skribenter, men ganska snart blev policyn att uppmuntra unga författare på tröskeln till genombrottet. Till exempel var Torgny Lindgren, Kristina Lugn, Peter Kihlgård och Mikael Niemi alla fortfarande ganska okända när de fick Vi:s stipendium.

I dag ges priset till en författare som utkommit under året och som tidigare skrivit minst två, men högst fem, romaner.

Prissumman är för närvarande 50 000 kronor.

 

Här är alla pristagare genom åren:

 

1947: Tage Aurell, Stina Aronsson, Arvid Brenner, Harald Forss

1948: Cora Sandel, Tora Dahl, Bertil Malmberg, Peder Sjögren

1949: Gunnar Ekelöf, Carl-Emil Englund, Sven Rosendahl, Eva Neander

1950: Per E Rundquist, Ulla Isaksson, Lars Englund, Stig Sjödin

1951: Erik Asklund, Elsa Grave, John Karlzén

1952: Walter Ljungquist, Folke Dahlberg, Karl Rune Nordkvist, Åke Holmberg

1953: Arvid Brenner, Bengt Söderberg, AnnMari Falk, Edit Unnerstad, Harald Victorin, Britt G Hallqvist

1954: Lars Ahlin, Eva Hjelm, Hans Peterson, Kai Söderhjelm, Eva Billow, Bertil Almqvist

1955: Lennart Hellsing, Martin Nilsson, Örjan Lindberger, Björn von Rosen, Vilgot Sjöman

1956: Erik Johnson

1957: Birgit Tengroth, Harriet Hjorth, Birger Vikström

1958: Majken Johansson, Lambert Sunesson, Per-Olof Sundman

1959: Karl Rune Nordkvist, Vilgot Sjöman

1960: Annalisa Forssberger, Aksel Lindström, Birger Norman

1961: Zenia Larsson, Sivar Arnér, Emil Hagström

1962: Sven Rosendahl, Olle Svensson, Lars Bäckström

1963/1964: Stipendier + jubileumsgåva från boklotteriet: Sara Lidman, Astrid Lindgren, Stig Sjödin, Kristina Widman, Carl Johan Bernard

1965: Stig Carlson, Sandro Key-Åberg

1966/1967: Werner Aspenström, Folke Isaksson, Ing-Marie Eriksson, Willy Kyrklund, Kent Andersson

1968: Stig Claesson, PC Jersild

1969: Svante Foerster, Göran Palm

1970: Birger Norman, Bengt Martin

1971: Översättarstipendier till: Sonja Bergvall, Hans Björkegren, Britt G Hallqvist, Olof Hoffsten, Karin de Laval

1972: Kerstin Ekman, Margareta Ekström, Ove Allansson

1973: Birgitta Ek, Lennart Frick

1974: Lasse och Lisa Berg, Håkan Boström

1975: Gunnar Harding

1976: Barbro Lindgren, Hans Nestius, Stig Edling

1977: Barbro Backberger, Torgny Karnstedt

1978: Bunny Ragnerstam, Kerstin Strandberg

1979: Eva Ström, Jan Fogelbäck

1980: Gerda Antti

1981: Per Odensten

1982: Torgny Lindgren

1983: Kristina Lugn

1984: Molly Johnson

1985: Staffan Söderblom

1986: Heidi von Born

1987: Nils Aslak Valkeapää

1988: Peter Kihlgård

1989: Kjell Johansson

1990: Vibeke Olsson

1991: Gunilla Linn Persson

1992: Rose Lagercrantz

1993: Tony Samuelsson

1994: Peter Mosskin

1995: Marie Lundquist

1996: Ola Larsmo

1997: Elisabeth Rynell

1998: Zvonimir Popovic

1999: Magnus Carlbring

2000: Mikael Niemi

2001: Ulla-Lena Lundberg

2002: Jerker Virdborg

2003: Astrid Trotzig

2004: Katarina Kieri

2005: Mirja Unge

2006: Jonas Hassen Khemiri

2007: Oline Stig

2008: Jens Liljestrand

2009: Karolina Ramqvist

2010: Sara Stridsberg

2011: Ulf Lindström

2012: Lina Wolff

2013: Susanna Alakoski

2014: Elin Boardy