Teskedsorden

Teskedsorden bildades av Tidningen Vi år 2006. Det var den israeliske författaren Amos Oz’ insiktsfulla bok Hur man botar en fanatiker som inspirerade till grundandet. Teskedsorden verkar under mottot: För tolerans Mot fanatism. Stiftelsen arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan – framför allt genom dialog med barn och unga.

NTESKEDSORDEN-LOGO-bigtaglineWEBamnet Teskedsorden är hämtat från Amos Oz beskrivning av hur vi agerar om det börjar brinna. Vi människor reagerar på något av följande tre sätt:

  1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och bryr sig inte om dem som inte kan springa.
  2. Hon skriver en ilsken insändare till tidningen och kräver en ansvarig makthavares avgång.
  3. Hon hämtar en hink vatten och öser det över elden. Och om inte hon har någon hink så tar hon ett glas och om hon inte hittar ett glas så tar hon en tesked. Alla människor har en tesked och om vi alla tar en tesked med vatten så kan vi faktiskt släcka elden.

Teskeden är alltså en symbol för handling.

Teskedsorden är en politiskt och religiöst obunden stiftelse vars tillkomst är resultatet av ett samarbete mellan Amos Oz svenska förläggare, bokförlaget Wahlström & Widstrand, och KF-ägda månadsmagasinet Vi.

Intolerans och fanatism utgör växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är att nå unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor. Därför har Teskedsorden sedan starten drivit ett skolboksprojekt: Hur man botar en fanatiker har, tillsammans med en lärarhandledning, skickats ut som gåva till elever i Sveriges samtliga gymnasier. Sammanlagt har i inte mindre än 700 000 exemplar skickats ut.

”Med humor och nyfikenhet kan man bota en fanatiker.”

– Amos Oz

För att stimulera till ökad diskussion om tolerans i klassrummet har stiftelsen ett flertal projekt som riktar sig längre ner i åldrarna. Tack vare Teskedsorden har filmerna Zozo, This is England och Precious distribuerats och kunnat ses av samtliga åttondeklassare. För ännu yngre barn initierades år 2012 i samarbete med Pernilla Stalfelt och Rabén & Sjögren boken Vem är du? En bok om tolerans.

Teskedsorden delar årligen ut två stipendier till människor eller grupper i Sverige för att uppmuntra och belöna dem som gör insatser i Teskedsordens anda. Stipendierna är på 50 000 kronor. Från och med 2010 delar Teskedsorden även ut ett litteraturpris.

Läs mer på Teskedsordens hemsida »