Personuppgifter

Vi Media AB är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Vi Media AB samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig (dina "personuppgifter") genom flera kanaler. Insamling sker i samband med att du blir medlem på vi.se, blir prenumerant, anmäler dig till en tävling, resa, evenemang, nyhetsbrev eller om du lämnar dina personuppgifter till oss av annan anledning. Nedan kan du läsa vilka behandlingar som sker avseende dina personuppgifter när du blir medlem i Vi på vi.se.

Cookies, eller "kakor"

En kaka är en fil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats som vi.se. Kakor används för att känna igen din enhet nästa gång som du besöker oss.

Sessionskakor lagras under den tid som du använder webbplatsen och raderas när du stänger ner din webbläsare. Beständiga kakor lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du tar bort dem. Förstapartskakor ställs in av webbplatsen som du besöker, medan tredjepartskakor ställs in av någon annan än webbplatsen som du besöker.

Vi kan placera kakor på din dator eller enhet och läsa information som lagras i kakor när du använder och besöker vi.se, öppnar utskick från oss, t.ex. e-postutskick, eller använder vår app.

Kakor används för att tillhandahålla tjänster och möjliggöra funktionalitet på vi.se, kommunicera med dig och visa dig erbjudanden, analysera och utvärdera våra tjänster på vi.se samt för att administrera och utveckla våra system.

Du kan normalt hantera dina inställningar för kakor i din webbläsare. Gå in på inställningar i din webbläsare för att lära dig mer om hur du kan styra vår användning av kakor. Till exempel kan du ställa in din webbläsare till att blockera alla kakor, att endast acceptera vissa kakor eller att kakor raderas när du stänger din webbläsare.

Observera att om du väljer att blockera kakor i din webbläsare kan det medföra att våra webbplatser inte fungerar som de ska eller att du inte kan använda vissa funktioner.

I Googles annonsinställningar kan du styra användningen av kakor för att visa anpassade annonser på webbplatser, se Google Ads Settings.

Om du är Facebook-användare kan du styra om annonser baserat på ditt beteende ska visas på Facebook och andra webbplatser som använder Facebooks annonseringstjänster i Facebooks annonsinställningar.

Läser mer om kakor hos PTS: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Administration av medlemsförhållandet

Dina personuppgifter används för att administrera betalning och föra ett register över våra medlemmar. Behandlingen görs för att uppfylla avtalet med dig, som du tecknat i och med att du blev medlem på vi.se.

Riktade erbjudanden

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ta fram och marknadsföra riktade erbjudanden till dig, ta fram målgrupper för olika erbjudanden från Vi Media AB och uppföljning av respons och utnyttjande av erbjudanden. Behandlingen görs för att uppfylla avtalet med dig, som du tecknat i och med att du blev medlem på vi.se.

Upprätta deltagarlistor

Kommunicera med deltagare i en tävling, exempelvis bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar.

Utse vinnare och förmedla vinster (exempelvis utbetalningar eller resebokningar).

Grunden för behandlingen är ditt samtycke genom entydigt bekräftande handling, exempelvis att du anmäler dig till en tävling.

Medlemsanalyser

Generella analyser på aggregerad nivå baserat på olika typer av information för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudande genom exempelvis göra tjänster mer användarvänliga och utveckla innehållet. Medlemsanalyser grundas på intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna bedriva en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet som ger medlemsnytta.

Medlemsmätningar

Dina personuppgifter används för att säkra att vårt erbjudande är medlemsanpassat, genom till exempel medlemsundersökningar och nöjdhetsmätningar. Behandlingen grundas på ditt samtycke genom entydigt bekräftande handling, exempelvis att du anmäler dig till en medlemsundersökning

Kundtjänstärenden

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig och besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler.

Dina personuppgifter kan behövas för att säkerställa din identitet och för att utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support), för att kunna fullgöra vårt avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller efter en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till våra medlemmar.

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning

Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser.

Missbruk

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott eller bedrägerier. Behandling kan även ske efter intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla ett kvalitetssäkrat erbjudande samt en säker butiksmiljö för medlemmar och anställda

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automatiserade beslut tillämpas, som kan få rättsliga följder eller som innebär att du påverkas i betydande grad på liknande sätt. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på detta sätt utan att informera dig i förväg, och om nödvändigt inhämta ditt samtycke.

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Vi Media AB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern samt till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning (såsom PressData AB som administrerar vår medlemdatabas). Vi Media AB kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god medlem- och registervård. Utöver detta kan Vi Media AB enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan.

Dina personuppgifter kan komma att sparas upp till tre år efter det att medlemsförhållandet med Vi Media AB upphört. Efter att medlemsförhållandet med Vi Media AB har upphört kan även dina personuppgifter efter en intresseavvägning komma att behandlas för att rikta marknadsföring och erbjudanden till dig avseende tidningsprenumerationer grundat på det tidigare medlemförhållandet.

Vi Media AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss per e-post eller per brev till adresserna nedan.

Namn personuppgiftsansvarig: Unn Edberg, Vi Media AB

Organisationsnummer: 556041-3790

Adress: Box 17043, 104 62 Stockholm

Telefon: 010-7442400

E-post: hej@vi.se

Vad ingår i ett medlemskap?

Ett medlemskap i Vi ger tillgång till alla sidor och tjänster på vi.se och i våra appar, inklusive ljudklipp, artiklar och film. Vissa medlemsevenemang ingår, medan biljetter till andra Vi-evenemang köps separat med rabatt. Medlemspriset inkluderar inte några andra utgifter som du som medlem i Vi kan ha i detta sammanhang, till exempel för uppdatering av programvara och hårdvara.

Ditt medlemskap är kopplat till din personliga inloggning med e-postadress och lösenord. Du kan fritt använda din inloggning på olika media, till exempel dator, smartphone och surfplatta.

Ditt medlemskap

Medlemskapet betalas månadsvis eller årsvis beroende på ditt val och förnyas automatiskt tills du väljer att säga upp det. När du anmäler dig godkänner du också att Vi Media drar medlemsavgiften från det konto du använde när du registrerade dig. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Läs mer under ”Uppsägning” nedan. Villkor och priser kan ändras löpande. Priserna ändras dock alltid med 30 dagars varsel och meddelas medlemmar per mejl

Är du prenumerant? Då ingår medlemskapet

Om du är prenumerant på tidningen Vi ingår medlemskapet med tillgång till vi.se inklusive appar och medlemsevenemang i din prenumerationsavgift

Så betalar du

De flesta internationella betalkort kan användas för tjänsten. Inklusive VISA, VISA elektron och Mastercard. Här kan du uppdatera ditt kort.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Ingångna avtal

När du tecknar ett medlemskap på Vi ingår du ett avtal med Vi Media, org-nr: 556041-3790, Box 17043, 104 62 Stockholm.

Kvitto finns på din personliga sida på Vi.se

Personuppgifter

Vi Media AB är mån om din integritet och att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Vi Media AB samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig (dina ”personuppgifter”) i samband med att du tecknar medlemskap, prenumeration, anmäler dig till en tävling, resa, evenemang, nyhetsbrev eller om du lämnar dina personuppgifter till oss av annan anledning. Dina personuppgifter behövs för att vi ska administrera kundförhållandet, för analys- och statistikändamål, för att förbättra våra produkter och tjänster och för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig genom exempelvis e-post, SMS, digital marknadsföring, telefon eller liknande.

Ångerrätt

För ditt köp av medlemskap är en lagstadgad ångerrätt knuten till 14 dagar från mottagandet av kvittot från Vi Media. Du kan dock bara använda din ångerrätt om du inte har använt ditt medlemskap ännu. Om du vill utnyttja ångerrätten måste du meddela detta till Vi Media före utgången av den fjortonde dagen.

Mejl

Som medlem kommer du automatiskt att få e-post till din registrerade e-postadress. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa, utom från de mejl som rör administrationen av ditt medlemskap. Om du har skapat en inloggning, men inte anslutit dig till en betalningsmetod eller på annat sätt betalat ditt medlemskap, kan vi också skicka e-postmeddelanden.

Tekniska krav

För att få den bästa upplevelsen av Vi.se och våra appar rekommenderar vi att du använder ett nyare operativsystem, en uppdaterad webbläsare och har en internetanslutning på minst 2 mbit /sekund. Vi optimerar kontinuerligt plattformarna till de senaste versionerna av Chrome, Microsoft Edge, Safari och Firefox.

Förnyelse av medlemskap

Ditt Vi-medlemskap är löpande och förnyas automatiskt till uppsägning. Vid uppsägning fortsätter medlemskapet fram till slutet av den period som du har betalat för. Vi gör därför inga återbetalningar.

Uppsägning

Ditt medlemskap avslutas när som helst. Klicka här för att komma till Mina Sidor

Utebliven betalning

Om vi inte kan ta ut pengar från ditt registrerade betalkort inaktiveras sidinnehållet på Vi.se. Vid inloggning kommer du att skickas vidare till en sida där du kan uppdatera ditt kort och medlemskap. När ditt kort är registrerat får du tillgång till Vi.se på nytt.

Upphovsrätt

Kopiering av material på Vi.se eller avslöjande av innehållet är förbjudet såvida inte (A) det sker inom ramen för upphovsrättslagen, (B) det överensstämmer med Vi:s uttryckliga instruktioner för delning av artikeln, (C) Vi specifikt har tillhandahållit skriftligt samtycke.

Kommersiell användning av Vi:s innehåll och Vi:s namn är inte tillåtet.

Om Vi Media finner eller misstänker att en medlem eller andra kopierar innehåll från Vi.se i strid med Vi Medias eller andras rättigheter, kan det bli aktuellt med ett rättsligt förfarande.

Friskrivningsklausul (disclaimer)

Vi Media strävar efter att Vi.se och våra appar är tillgängliga hela tiden. Vi Media AB tar emellertid inget ansvar för förluster som kan uppstå på grund av tekniska fel, problem med anslutning till internet, behandling av uppgifter i samband med betalning eller förlust på annat sätt. Vi Media frånsäger sig även allt ansvar för förlust på grund av att en användare har använt tjänsten utan att följa de tekniska kraven eller kompletterande instruktioner.

Force majeure

Vi Media är ej ersättningsansvarig om du inte har tillgång till Vi.se eller våra appar om problemet beror på force majeure. Force majeure kan vara (men är inte begränsat till) hackerattacker, krig, eld och översvämning.

Gåvokort

Ett gåvomedlemskap kan inte återbetalas och det kan inte överföras till en annan person när det används.

Reklamation

Frågor eller klagomål kan skickas till utgivaren och ägaren till Vi.se:s plattformar:

Vi Media

Söder Mälarstrand 35

Box 17043, 104 62 Stockholm

Telefon: 010-744 24 00

E-post: hej@vi.se

4 juli 2019