Rädda livet

Cancerfonden ville förnya sin titel “Rädda livet”. Uppdraget att ta fram den nya tidningen gick till Vi Media AB.

I omgörningsarbetet lades stor vikt vid att journalistiskt förmedla Rädda livets dubbla roller –  den tröstande rösten och den kompetenta forskningsförmedlaren. Omgörningen lanseras under hösten 2015.

Upplaga: 50 000 ex