Rädda livet

En röst och en tröst. Tidningen som hjälper Cancerfonden att nå månadsgivarna.

Hösten 2015 fick Vi Media i uppdrag att förnya formen för Cancerfondens titel Rädda Livet som vänder sig till månadsgivare och medlemmar.

I dag producerar vi hela tidningen – från redaktör till skribenter, fotografer, formgivning, bildbehandling och tryckerikontakter.

Rädda Livet har strukturerats och fyller främst två uppgifter

 

Att berätta om forskarnas envisa kamp för genombrott som upptäcker cancer tidigare eller gör det möjligt att leva längre med sjukdomen, och på så sätt visa månadsgivarna att deras pengar gör skillnad.

Att skänka tröst och värme genom att möta personer som också har drabbats av cancer – direkt eller som närstående.

Tidningen gör skillnad. Den blir ett kvitto på att varje bidrag räknas.

 

Antalet månadsgivare har ökat och är nu nära 100 000.

”Vi Media levererar alltid med hög kvalitet och är en partner där samarbetet är både lustfyllt och enkelt”, säger Cancerfondens contentchef Johanna Faijersson.