Lyckoslanten

Hur gör man en tidning om privatekonomi som 10-åringar vill läsa? Genom artiklar som “Veckopengsskolan: Så övertalar du mamma och pappa”, “Vad är dyrast – ett nytt xbox eller en 30 år gammal actionfigur?” och “Vad kostar glass i olika länder” såklart!

Lyckoslanten har givits ut sedan 1926 för att ge barn en första liten inblick i privat- och samhällsekonomi – en ren folkbildningsinsats från Swedbank och Sparbankerna. Vi Media AB fick vintern 2015 i uppdrag att göra om tidningen. I och med omgörningen knöt vi tidningen närmre läroplanens kunskapsmål och lyckades dessutom göra den både roligare och mer läsvärd för barnen.
I dag delas Lyckoslanten ut till alla elever i årskurs 4–6, i omkring 320 000 exemplar. Till varje nummer gör vi också en lärarhandledning där lärarna får lektionstips.