Läs

I Akademibokhandelns strategier inför 2012 ingick att göra en förflyttning – från produkt och pris till mervärde och fördjupning.

Företaget ville ha ett magasin som förmedlar den unika kunskap om böcker och läsande som det besitter.

Genom den nya tidningen Läs!, som går ut till Akademibokhandelns mest lojala kunder,  lyfts Akademibokhandeln som den kunniga och kompetenta bokhandelskedjan.

Upplaga: 120 000 ex

 

”Med professionalism, känsla för kvalitet och ett stort öra mot omvärlden får vi hjälp av Vi med vår uppskattade kundtidning LÄS. Det är ett givande samarbete som kontinuerligt utvecklas och bidrar till ett stort värde för våra kunder.”

Cecilia Helsing, marknadschef, Akademibokhandeln