Läs för barn

Under 2015 har Vi Media AB även fått uppdraget att ta fram titeln Läs för barn!, en produkt som hjälper föräldrar att främja sina barns läsutveckling.

Titeln ges ut av Akademibokhandeln.

Upplaga: 48 000 ex