Hallå förälder

När Konsumentverket skulle starta en rikstäckande upplysningstjänst kontaktade de Vi Media AB.

De ville göra en tidning som riktade sig till föräldrar för att sprida kunskap om barnrelaterade konsumentfrågor. Med sin lekfulla layout, men seriösa innehåll, har beställningarna från landets barnavårdscentraler rasat in. Och föräldrar över hela landet har förvånats över att tidningen är gratis!

Upplaga: 100 000 ex