Historia

Viktiga årtal: Kampen för kvinnors rättigheter

av Redaktionen

Sedan 1978 firas FN:s internationella kvinnodag den 8 mars. Här är fler viktiga årtal för svenska kvinnor – och män.

1845 – lika arvsrätt

Lag om lika arvsrätt för män och kvinnor införs.

1863 – ogifta kvinnor blir myndiga vid 25 års ålder

Tidigare hade man som ogift behövt ansöka om en myndighetsförklaring hos kungen och senare vid närmsta domstol.

1864 – hustrumisshandel förbjuds

Mannens lagstadgade rätt att aga sin hustru försvinner.

1870 – kvinnor får bli läkare

Kvinnor får nu möjligheten att utbilda sig till läkare. 1888 utexamineras Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström.

1874 – rätt till enskild ekonomi

Genom ett äktenskapsförord fick en gift kvinna nu rätten till enskild lön, egendom och ekonomi.

Författaren Elin Wägner bredvid insamlade namnlistor för kvinnlig rösträtt. Foto: Digitala stadsmuseet.

 

1915 – rätt till skilsmässa

Den nya äktenskapslagstiftningen innebar att de giltiga skälen till skilsmässa utökades. Men orsakerna till skilsmässan behövde dock fortfarande godkännas av en medlare och domstol. Först 1973 blir medlingen frivillig.

1919 – kvinnlig rösträtt

Allmän rösträtt för kvinnor införs i Sverige. Beslutet om kvinnlig rösträtt tas den 19 december 1918. Året därpå, 1919, får kvinnor rösta i kommunalvalet. Första riksdagsvalet som kvinnor får delta i blir 1921.

1939 – starkare arbetsrätt

Ett förbud mot att avskeda kvinnor på grund av förlovning eller giftermål införs. Man får heller inte avskeda en kvinna på grund av graviditet.

1947 – första kvinnan i regeringen

Karin Kock blir den första kvinnan i en svensk regering. Hon utsågs till konsultativ statsråd och senare till folkhushållningsminister.

Karin Kock i Genève

1971 – särbeskattning införs

Varje person beskattas individuellt numera individuellt. Motsatsen – sambeskattning – innebär att makarna i ett äktenskap vardera beskattas för hälften av den sammanlagda inkomsten.

1975 – abort tillåts

Vår nuvarande abortlag, som ger kvinnan rätt till abort oavsett skäl fram till vecka 18 införs.

1988 – sambolagen

Sambolagen blir lika för hetero- och homosexuella par.

2005 – lesbiska par får inseminera

Tidigare kunde en kvinna som ville bli med barn enbart få hjälp av vården om hon var gift eller bodde tillsammans med en man.

2018 – Jämställdhetsmyndigheten inrättas

Myndigheten ska arbeta för att kvinnor och män har samma möjligheter att forma sina liv och samhället.
Blev du nyfiken och vill läsa mer? Här hittar du ett fint erbjudande på en prenumeration »

Du kanske också gillar