Den här artikeln finns tack vare att våra medlemmar betalar för god journalistik.

Bli medlem idag!
Stefan Krakowski.

Stefan Krakowski har träffat svenska incels

Foto: Gabriel Liljevall

Begreppet incel börjar etsa sig fast i Sverige. Bilden verkar vara tydlig: unga potentiellt våldsamma män på internet med extrema åsikter om framförallt kvinnor. Frågan är hur väl den stämmer. Psykiatrikern Stefan Krakowski har undersökt fenomenet.

Den 23 maj 2014 utförde den 22-årige amerikanen Elliot Rodger en terrorattack som tog livet av 7 människor och skadade 14. Hans motiv skilde sig från de terrorattacker vi vanligtvis ser – han var en incel ute efter hämnd. Termen – som faktiskt myntades av en kvinnlig incel – är en sammanslagning av involuntary (ofrivilligt) och celibate (celibat). Sedan dess har flera terrorattacker begåtts av incels, varav vissa har livesänts på internet.

Stefan Krakowski har tidigare jobbat med säkerhetsfrågor på Försvarsmaktens Högkvarter, men är i grunden överläkare i psykiatri. Han började intressera sig för ämnet för ett par år sedan och har nu skrivit en bok om människor som lever i ofrivilligt celibat.

– Jag blev nyfiken eftersom jag tidigare studerat våldsbejakande extremism. Jag ville ta reda på hur män som lever i ofrivilligt celibat tänker och lever. Det har varit mycket sensationsskriverier där incelmän antingen beskrivs som presumtiva våldsverkare eller terrorister, eller så har man bagatelliserat deras livssituation och uppmanat dem att rycka upp sig. Min ambition var att träffa dem personligen. En del hatar kvinnor, men min uppfattning är att de allra flesta inte gör det.

Vi träffas på ett kafé på Östermalm i Stockholm. Så här har han spenderat mycket tid de senaste åren. Ett återkommande inslag i Incels: Om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris är hur Stefan Krakowski letar fram avskilda bord på olika caféer för att ostört kunna prata med de incels som han intervjuat. Deras berättelser är högst personliga och det finns nästan alltid ett lager av skam.

Incels är en svårdefinierad grupp. Vissa anser att man måste ha varit oskuld hela livet för att kunna betraktas som incel, medan andra tycker det räcker att man för tillfället lever ensam. De människor Stefan Krakowski pratat med anser själva att de är incels. De har olika bakgrund, livssituation, hälsoläge och ålder. Den stereotypa bilden av gruppen kompliceras snabbt i boken, även om majoriteten är män mellan 20 och 35.

– När jag har pratat om detta i media har det blivit en slags dominoeffekt och allt fler har hört av sig. Jag har lyckats vinna förtroende bland dem det gäller. Det är hjärtskärande berättelser från djupt olyckliga människor. Det som varit mest påfallande är just självhatet.

Man är extremt utseendefixerad.

Samtidigt som han träffat och intervjuat svenska incels har han wallraffat på ett amerikanskt internetforum. Incelcommunites är bara öppna för den egna gruppen, men iklädd rollen som 28-årig incel har Stefan Krakowski lyckats få en del användare att dela med sig av sina problem och tankar.

– Ingen av dem jag har pratat med i Sverige pratar om att ta till våld. Däremot förekommer det på vissa incelsajter, även inom den incelcommunity där jag är medlem. Sidorna övervakas av den amerikanska underrättelsetjänsten och stängs emellan åt ner för att sedan återuppstå under ett annat namn. Trots risken att bli upptäckt finns det enstaka medlemmar som öppet pratar om hur man ska gå till väga om man vill störta det nuvarande samhällssystemet.

Stefan Krakowski har fått lära sig nya termer som chad, stacy, looksmaxing, fakecel och teorier som 80/20-regeln och sub8-teorin (se lista nedan för förklaringar). Ett konstant diskussionsämne på forumen är utseende. Incels betraktar sig själv som förlorare i det genetiska lotteriet.

Varför är incels så besatta av utseende?

– De anser att kvinnor bara går efter utseendet, att en oattraktiv man inte har en chans dejtingvärlden. Man är extremt utseendefixerad.

Vad innebär 80/20-regeln som incels ofta skriver om?

– 80/20 regeln, eller Paretoprincipen säger att 80 procent av ett lands tillgångar ägs av 20 procent av befolkningen. En del incels har generaliserat principen och applicerat den på dejtingvärlden. Man anser att 20 procent av de snyggaste männen ”lägger beslag” på 80 procent av allt sex.

En stor del av kvinnohatet kommer från idén om att män blir bortvalda. I en tid där kvinnor kan välja partner mer självständigt än någonsin tidigare, ser många incels kvinnorna som fienden.

– Kvinnor är dessutom på väg att gå om män inom många områden. Det går bättre i skolan för flickor och det är fler kvinnor som pluggar vidare. Av de 40 mest eftertraktade utbildningarna i Sverige utgör kvinnor en majoritet på 37 av dem.

Många incels är NEETs, det vill säga att de varken arbetar, utbildar sig eller arbetstränar. Det är ett sätt att hämnas på samhället.

Hur ser en genomsnittlig incels liv ut?

– Det finns de som har helt vanliga liv. Enligt deras egna undersökningar är det ungefär en tredjedel som jobbar, en tredjedel som utbildar sig och en tredjedel som är NEETs. Enligt samma undersökningar anger mellan 75 och 80 procent att de lider av autism eller andra psykiska besvär som depressionssjukdom.

– Många incels anser att de dragit en nitlott i det genetiska lotteriet, att det inte finns något hopp kvar och att deras livssituation inte går att förändra.

Incelterminologi

Chad den perfekte mannen, snygg, maskulin och får alla kvinnor på fall.

Betabuxx en man som utnyttjas ekonomiskt av en kvinna som finner sexuell tillfredsställelse hos en Chad.

Fakecel är någon som låtsas vara en incel, identifierar sig som en incel eller som tycker om att vistas på incelsajter trots att personen haft sexuella relationer.

Looksmaxing innebär att man förbättrar sitt utseende. Kan innebära allt från att klippa håret och klä sig snyggt till anabola steroider och plastikkirurgi.

NEET Not in Education, Employment or Training. NEET är för incels ett sätt att hämnas på samhället genom att låta andra betala för sitt uppehälle och att inte bidra till det gemensamma, ett svar på den diskriminering och förnedring man anser sig vara utsatt för.

Normie normalbegåvad man med alldagligt utseende.

SMV sexual market value. En viss, (godtycklig), tidpunkt när en kvinna mister sin sexuella attraktionskraft och nöjer sig med en betabuxx.

Soy emotionellt sårbar, nedsättande benämning på en man som, enligt incels, beter sig feminint. Kommer ursprungligen från (miss)uppfattningen att sojamjölk innehåller det kvinnliga könshormonet östrogen som kan förorsaka brösttillväxt hos en man och ge honom ”kvinnliga” egenskaper.

Stacy en snygg men ointelligent och promiskuös kvinna.

Sub8-teorin även sub8-lagen innebär att en person som hamnar under 8 poäng på den tiogradiga utseendeskalan sällan eller aldrig kommer att få uppleva sex.

Från boken Incel: Om ofrivillig ensamhet och en mansroll i kris